Informacja Prawna

1. INFORMACJE OGÓLNE (art. 10 LSSI)

Tytuł tej strony internetowej odpowiada firmie IDC GAMES, S.L (dalej, IDC), której dane identyfikacyjne, rejestru i fiskalne to:

  • Siedziba Społeczna: Calle Pasamar nº 1, local 3 de Las Rozas de Madrid (CP 28231), Madrid, España

  • Poczta elektroniczna: info@idcgames.com

  • Rejestracja: Registro Mercantil de Madrid (Tomo 32651; Libro 0; Folio 16; Sección 8; Hoja M-587722)

  • Numer identyfikacji podatkowej: B-87.077.632

  • Telefon: Z Hiszpanii: 902.09.95.91, Poza Hiszpanią: +34 91.214.28.47

2. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA (TRLPI)

Elementy tej strony internetowej, w tym projekty, gry, tekst, obrazy i kod źródłowy są chronione prawami własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym. Żaden z nich, wspólnie lub indywidualnie, nie może być powielany, rozpowszechniany, komunikowany publicznie lub przekształcony w żaden sposób bez wyraźnej zgody właściciela.

IDC jest właścicielem praw własności intelektualnej, lub uzyskał niezbędne licencje i zezwolenia na eksploatację, znaki towarowe, logo, aplikacje i inne dzieła i technologię związane z IDC jak również z jego zawartością.

Autorstwo treści, odpowiedzi i/lub komentarze, które wprowadzają użytkownicy w niektórych sekcjach na tej stronie odpowiadają za siebie. IDC nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez autorów takich wypowiedzi.